Kommentit ovat pois tähän virkaan

Pastorin blogi: Jumalan rauhaa

“Suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun lakiasi, eikä heille kompastusta tule.” Ps. 119:165

Rauha on jokaisen ihmisen kaipaus. Kuitenkin se tuntuu olevan useimpien ulottumattomissa ja vaikuttaa usein mahdottomalta päämäärältä mielettömäksi käyneessä maailmassamme. Jumala antaa kuitenkin lupauksen rauhasta, jonka kuka tahansa voi saavuttaa. Me saamme rauhan, jos rakastamme Jumalan Sanaa.

Tässä on käytetty rauhasta tunnettua hebrean kielen sanaa shalom. Saatamme ajatella, että se on pelkkä tervehdyssana. Se toki tarkoittaa rauhaa, turvaa ja tyyneyttä. Shalom merkitsee kuitenkin myös eheyttä, kokonaisuutta, terveyttä, menestystä, täyteyttä, lepoa ja sopusointua. Niinpä Jumalan antama rauha on paljon enemmän kuin vain sodan tai ristiriidan poissaoloa; se sisältää koko ihmissuvun etsimää ja kaipaamaa eheyttä.

Millä elämän alueella sinä tarvitset Jumalan rauhan antamaa eheyttä? Rauha, shalom, tulee luonnollisena sivutuotteena, kun rakastut Jumalan Sanaan.

Petri Mäkilä

Johtava pastori

Kommentit ovat suljettu.