Kommentit ovat pois tähän virkaan

Pastorin blogi: Jumalan sana antaa voiman

”Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan.” Ps 119:11

Jumalan sana tekee sinusta vahvan kristityn. Raamatun opetus pitää sisällään ajatuksen kristityn elämästä, joka on verrattavissa syntyneen lapsen luonnolliseen elämään. Kristitty voi siis olla lapsi, nuori tai aikuinen uskossaan. Paavali toteaa, että sellainen, joka on kokematon vanhurskauden sanassa, on vielä lapsi ja nauttii sanan maitoa, kun taas vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, jotka ovat harjaantuneet uskossaan (Hebr. 5:13-14). Hengellinen taistelu erityisesti syntiä ja kiusauksia vastaan vaatii voimaa, jota sinulla ei itsessään ole. Siksi jo Daavid sanoi kätkevänsä Herran sanan sydämeensä, ettei tekisi syntiä Häntä vastaan. Sinut on kutsuttu kasvamaan ja vahvistumaan Kristuksessa ja se tapahtuu Pyhän Hengen inspiroiman Jumalan sanan kautta.

Petri Mäkilä
Johtava pastori

Kommentit ovat suljettu.