Kommentit ovat pois tähän virkaan

Pastorin blogi: Jumalan Sana valaisee tiemme

”Sinun sanasi on minun jalkojeni lamppu ja valkeus minun tielläni.” (Ps.119:105)

Meistä jokaisesta löytyy lukemattomia syitä siihen, ettei meidän kannata edes yrittää selvitä elämän läpi ilman opasta. Jumalan Sana on tuo opas. Psalmi 119 avaa meille Sanan moninaiset ominaisuudet ja osoittaa, miten voimakkaasti ja käytännöllisesti se voi auttaa meitä elämämme kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Jumalan Sana valaisee tiemme ja ohjaa kutakin askeltamme ja antaa valon eli tarvittavan ymmärryksen myös kauaskantoisille suunnitelmillemme.

Kun Herra antoi ohjeita Joosualle, joka oli astumassa luvattuun maahan, keskeisimpänä niistä oli kuuliaisuus Jumalan sanoille (Joos. 1:8). Se mahdollisti onnistumisen ja menestymisen Jumalan avaamalla tiellä. Psalmi 119:130 muistuttaa meitä myös siitä, että Sana antaa meille ”yksinkertaisille” viisautta, jonka pohjalta voimme tehdä vaikeitakin ratkaisuja elämässä. Jumalan Sanan antama valo säästää meidät monelta turhalta kompastukselta.

Pitäydytään siis Sanassa. Jatkuvasti. Päivästä toiseen. Annetaan Jumalan Sanan opastaa, ojentaa, neuvoa, johdattaa, opettaa ja vahvistaa. Ei kiirehditä eteenpäin ilman sitä – milloinkaan.

Siunausta ja Jumalan Sanan valoa marraskuun kaamokseen toivottaen,

Petri Mäkilä
Johtava pastori

Kommentit ovat suljettu.