Kommentit ovat pois tähän virkaan

Pastorin blogi: Keskinäinen rakkaus

”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme.” (1.Joh. 1:7)

Kreikan kielen sana koinonia tarkoittaa keskinäistä yhteyttä ja omasta jakamista. Lisäksi se viittaa ”julkisuudessa elämiseen”. Jos tahdomme vaeltaa Herran valossa, elämässämme on jotakin julkista ja avointa suhteessa muihin. Mitä se tarkoittaa?

Saatamme pelätä jakaa sydämemme ja elämämme tuntoja. Pelkäämme tuoda julki heikkouksiamme ja epäonnistumisiamme. Saatamme vetäytyä seurakunta-yhteydestä ja jäädä etäämmälle arvostelemaan muiden ”hengellistä heikkoutta”. Jumalan lapseuteen perustuva yhteytemme uskovina pitäisi kuitenkin karkottaa pelko ja omavanhurskaus ja auttaa meitä olemaan läpinäkyviä, haavoittuvia, jopa heikkoja ja erimielisiäkin ja silti kokemaan keskinäistä hyväksyntää.

Johannes kirjoittaa ennen kaikkea rakkaudesta. Rakkautemme Herraan on perusta rakkaudelle toisiamme kohtaan. On tärkeä huomata myös, että Johanneksen mukaan rakkaus toisiamme kohtaan osoittaa samalla onko rakkautemme Herraa kohtaa aitoa.

Elämmekö avoimesti ja läpinäkyvästi? Olemmeko niin luotettavia, että toiset voivat tuoda julki omia pelkojaan, heikkouksiaan ja epäonnistumisiaan tulematta tuomituksi? Niin – rakastammeko me?

Petri Mäkilä
Johtava pastori

Kommentit ovat suljettu.