Kommentit ovat pois tähän virkaan

Pastorin blogi: Kuka määrittää seurakunnan näyn?

Mikä on seurakunnan näky, missio ja tarkoitus? Nämä sanat saatetaan usein sekoittaa keskenään ja etenkin jälkimmäiset kahden kohdalla niin useasti käy. Yksinkertaistettuna nämä sanat viittaavat mitä kohti seurakunta kurottautuu, mitä se tekee ja ketä sen toiminta koskettaa, ja mikä tämän kaiken päämäärä on.

Jokaisen seurakunnan on hyvä pohtia näitä, koska kun kadotamme seurakunnalle asetetun näyn ja tehtävän, niin me luomme tilalle uuden, koska emme osaa toimia ilman näkyä tai tarkoitusta. Kirkkohistoria on täynnä esimerkkejä seurakunnista, jotka kadottavat sille asetetun tehtävän.

Kuka sitten määrittää seurakunnan näyn ja tehtävän? Onko se jonkun yksilön vahva kokemus? Onko se eri ihmisten kokemat näyt, ja ilmestykset? Onko se jostain mistä kenties yhdessä äänestämme? Pitääkö sen olla vanha, vai olisko parempi jos se olisikin uusi?

Kristillisen seurakunnan näyn ja tehtävän on määrittänyt Jeesus. Sitä ei muuta yksilöiden kokemukset, eri ihmisten näyt tai yhteisön äänestys. Ei nyt, eikä koskaan. Meidän ensi huolemme tulisi olla siinä että seurakunta kurottautuu Hänen näkyä ja tehtävää kohti. Siinä on siunaus ihmisille, josta kunnia tulee Jumalalle.

Siunausta,

Pastori Jukka

Kommentit ovat suljettu.