Kommentit ovat pois tähän virkaan

Pastorin blogi: “Sillä minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii.” Room.12:3

Raamattu opettaa, että jokainen ihminen on tehty Jumalan kuvaksi ja siksi meidän tulee kunnioittaa jokaisen asemaa Jumalan edessä. Vielä suuremmalla syyllä näin tulee olla Jumalan seurakunnan keskellä koska hän on valinnut ja kutsunut itsekunkin meistä valtakuntaansa. Se, että meillä on erilaisia kykyjä ja lahjoja ja toimimme erilaisissa palvelutehtävissä, ei tarkoita eriarvoisuutta, sillä me kaikki kuulumme yhteen ja samaan ruumiiseen ja olemme toisistamme riippuvaisia (Room. 12:4-5).

Jos ajattelemme toisin, vääristelemme totuutta. On mieletöntä kyseenalaistaa Kristuksen ruumiin jonkin toisen jäsenen arvoa, kutsumusta tai tehtävää koska silloin epäilemme itse Jumalaa joka on heidät kutsunut. Kukaan ei ole täydellinen ja Herra itse on asettanut meidät kunkin paikalleen ja me saamme levätä tässä tietoisuudessa (1.Kor. 12:18).

Älkäämme väheksykö toistemme palvelutehtävää tai asemaa ajattelemalla itsestämme enemmän kuin pitäisi vaan eläkäämme rauhassa, toinen toistamme jatkuvasti siunaten ja olkaamme uskollisia omalla paikallamme. Olemme kaikki tasa-arvoisia Jumalan edessä Kristuksessa.

Petri Mäkilä
Johtava pastori

Kommentit ovat suljettu.