Kommentit ovat pois tähän virkaan

Pastorin blogi: Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni

Matt. 28:17-20 on Jeesuksen itsensä asettama tehtäväksianto, jonka tulee ohjata uskovia kaikkina aikoina. Sen sisäistäminen on edellytys sen toteuttamiselle.

Kenelle: Tehtävä annettiin Jeesuksen opetuslapsille. Käsky siis olettaa että olemme sitoutuneita Jeesukseen seuraajia ja tiedostamme että kutsumme päämäärä yksilötasolla on Kristuksen kaltaisuus eli pyhittyminen.

Kastaa: Jeesuksen käsky on kastaa ihmisiä Jeesuksen opetuslapsiksi. Kaste on ulkoinen merkki sydämen uskosta Jeesukseen. Uuden testamentin opetus on, että usko edeltää kastetta. Kaste on julkinen tunnustus ykseydestä Kristukseen hänen kuolemassaan ja ylösnousemuksessa. Koska usko edeltää kastetta, on meidän tehtävämme kertoa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta kaikille kansoille ja kastaa jokainen, joka uskoo häneen.

Opettaa: Tehtäväksianto ei pääty uudestisyntymään. Jeesus sanoo, että meidän tulisi opettaa uskoon tulleita pitämään kaikki hänen opetuksensa. Opetuslapseus Jeesuksen aikana ei ollut pelkkää tiedon siirtoa, se oli elämällä havainnollistamista. Oppilas ei pelkästään kuullut opetusta, vaan näki opettajan elämästä kuinka hänen tulisi elää opetukset todeksi. Jeesuksen elämästä kumpusi juuri tämä periaate. Jalkojen pesemisen yhteydessä hän opetti nöyryydestä, näytti esimerkin nöyryydestä ja velvoitti opetuslapset samaan. ”Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille.”(Joh.13:15).

Se toteutammeko Jeesuksen asettamaa tehtäväksiantoa voidaan diagnosoida näillä kysymyksillä:
– Näkyykö elämässäni muutos Kristuksen kaltaisuuteen?
– Kerronko evankeliumia Jeesuksesta ja osallistunko työhön, jossa tavoite on opetuslapseuttaa kansoja Kristukselle?
– Avaanko elämäni toisille siten, että he kuulevat ja näkevät mitä on seurata Jeesusta?
Herramme jäljessä, Herramme voimassa ja Herramme kunniaksi.

Pastori Jukka

Kommentit ovat suljettu.